Sökning: "Maria Orshammar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Orshammar.

  1. 1. Postoperativ shivering efter laparoskopisk kirurgi : en pilotstudie

    Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

    Författare :Anders Agefur; Maria Orshammar; [2010]
    Nyckelord :shivering; feeling cold; laparoscopic surgery; anesthesia; shivering; köldkänsla; laparoskopisk kirurgi; anestesi;

    Sammanfattning : Shivering är ett fenomen som uppstår hos patienterna postoperativt. Det innebär att patienten har okontrollerbara muskelskälvningar som gör att patienten darrar, skälver eller huttrar i mer än 15 sekunder. Shivering påverkar kroppen negativt, men är också obehagligt och ett onödigt lidande för patienten. LÄS MER