Sökning: "Maria Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade orden Maria Persson.

 1. 1. Historieundervisning och interkulturell kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erik Samuelsson; Lucas Persson; [2020]
  Nyckelord :Interkulturell kompetens;

  Sammanfattning : Detta är en kunskapsöversikt som har till syfte att undersöka vad den aktuella forskningen framställer gällande frågan om interkulturell undervisning i historieämnet. Syftet har varit att försöka få en uppfattning om hur man som lärare i historia kan utveckla elevers interkulturella kompetens genom ämnet. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering och modifiering av ett digitalt verktyg inom vården

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lina Persson; Maria Persson; [2020]
  Nyckelord :traumatic brain injury; interaction design; interface; digital tool; traumatisk hjärnskada; interaktionsdesign; gränssnitt; digitalt verktyg;

  Sammanfattning : Digitala verktyg blir allt mer aktuella inom vårdsammanhang. De kan bidra till en mer patientcentrerad vård. Rehabkompassen™ är ett digitalt verktyg utvecklat av Medicinsk teknik, forskning och utveckling på Norrlands Universitetssjukhus. Rehabkompassen™ ska effektivisera och strukturera uppföljningen av strokepatienter. LÄS MER

 3. 3. Planering och integrering av fastighetsförvaltning i byggprocessen för nyproduktionsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Amanda Johansson; Kajsa Sara Maria Persson; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsförvaltning; Miljonprogrammet; Förvaltningsplan; Byggprocessen; Hållbarhet; BIM; BIM i fastighetsförvaltning; Midroc; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The study aims to examine if, and how, facility management is considered throughout the construction process of a project, and how it can be improved. The aim is to answer the questions at issue. The questions of issue will be studied with an economic and ecological sustainability perspective. LÄS MER

 4. 4. Kunskaper kan man alltid skaffa sig i livet – förskollärare och vårdnadshavares uppfattning om barns utveckling av kunskaper och förmågor.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Roos; Naima Nezirovac; [2020]
  Nyckelord :kunskap; förskollärare; förmågor; utveckling; vårdnadshavare; ;

  Sammanfattning : Barns utveckling av kunskaper och förmågor sker genom socialisering och utbildning (Persson 2017). En del av denna utbildning sker i förskolan under ledning av förskollärare i samarbete med barnens vårdnadshavare (Skolverket 2018). De barn som växer upp förväntas bli kompetenta samhällsmedborgare (Halldén 2007). LÄS MER

 5. 5. ”Fröken, läs för mig” : En intervjustudie om förskollärares arbetssätt gällande högläsning i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johanna Elmgren Persson; Anna-Maria Löfdahl; [2020]
  Nyckelord :högläsning; boksamtal; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Inledning Högläsning har en given roll i förskolan och i den nya läroplanen som trädde i kraft 1 juli 2019 lyfts högläsningens betydelse för barns språkutveckling fram ytterligare. Att barn tidigt i livet får möta, ta del av och samtala om litteratur gynnar deras språkutveckling och är ett stöd i den begynnande läs-och skrivutvecklingen enligt befintlig forskning inom området. LÄS MER