Sökning: "Maria Petersen"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Maria Petersen.

 1. 1. Att inkludera elever med ADHD : En fenomenografisk studie om grundskollärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Gottfridsson; Maria Petersen; [2018]
  Nyckelord :ADHD; inkludering; uppfattningar; fenomenografi; intervju;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att få ökad kunskap om grundskollärares uppfattningar gällande begreppet inkludering samt hur dessa lärare ansåg att de arbetar för att inkludera elever med ADHD i den ordinarie undervisningen. Då studien undersökte uppfattningar valdes ett fenomenografiskt perspektiv, ett perspektiv som behandlar människors uppfattningar och erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. Leprosy in Medieval Helsingborg: An Osteological Analysis of the St Clement Cemetery

  Master-uppsats, Lunds universitet/Historisk osteologi

  Författare :Maria Petersen; [2018]
  Nyckelord :Osteology; Human Osteology; St Clement; Helsingborg; Medieval; Leprosy; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the presence of leprosy at the medieval cemetery if the St Clement church in Helsingborg. The material was excavated during 1958-1962 by Margareta Weidhagen-Hallerdt, however the results from the excavation was not published until 2010. LÄS MER

 3. 3. Grounding of distrubution grids : High impedancegrounding compared to solid grounding with Fault Current Limiter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Maria Kättström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today cables replace overhead lines in distribution systems and cause higher system capacitance and higher capacative fault currents. This fault current, in the fault location, is limited by a Petersén coil and a resistance in parallel when a fault occurs in so called “high impedance grounded systems” which are commonly used in Europe. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelser av delaktighet och tillgänglighet inom barnsjukvården : – En intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ida Wrede (fd. Petersén); Maria Karlstedt; [2017]
  Nyckelord :familjefokuserad omvårdnad; tillgänglighet; delaktighet; upplevelser; föräldrar; barn; kronisk sjukdom; barnsjukvård.;

  Sammanfattning : Background: The study is based on answers from the National Patient Survey from spring 2016. There were questions about participation and accessibility. A region in southern Sweden had difficulties to understand the answers to these questions. LÄS MER

 5. 5. Oj, nu gick det snett – vem betalar? - Entreprenörers ansvar för utvecklingsfel enligt konsumenttjänstlagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Petersén; [2016]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; avtalsrätt; entreprenad; entreprenadrätt; Myresjöhus; Myresjöhusfallet; Myresjöhusdomen; NJA 2015 s. 110; konsumententreprenad; konsumenttjänst; konsumenträtt; KtjL; ABS 95; utvecklingsfel; enstegstätade fasader; fel.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under 1990-talet och fram till 2007 var det vanligt förekommande att byggnader uppfördes med en så kallad enstegstätad fasadkonstruktion. Det byggdes omkring 15 000 – 30 000 bostadshus med denna konstruktion, vilka omfattar 110 000 – 160 000 bostäder. LÄS MER