Sökning: "Maria Petersson"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Maria Petersson.

 1. 1. Miljöpåverkan i samband med begravningar och begravningsceremonier : En undersökning av möjlighet för nationella styrsystemför gravplatser samt en enkätstudie om attityder för frivilligt miljöarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Maria Petersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid förändringar i klimat och förändrade vattenmönster kan föroreningar i markenhärledda från tidigare aktiviteter i samband med begravningar innebära ökade riskerför förorening av grundvatten i anslutning till gravplatser. Sjukdomsspridandepatogener uppkommer bara från kistbegravningar så den ökande trend avkremeringar som går att se i Sverige minskar dessa risker. LÄS MER

 2. 2. Självledarskap och upplevelsen av distansarbete under coronapandemin : en studie om sambandet mellan självledarskap och upplevelsen av arbetsmiljön under distansarbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Maria Ottosson Najdanovic; Amalia Petersson; [2021]
  Nyckelord :Self-leadership; teleworking; psychosocial work environment; physical work environment; corona pandemic; Självledarskap; distansarbete; fysisk arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö; coronapandemi;

  Sammanfattning : Dagens arbetsliv håller på att förändras och coronapandemin påskyndade processen med distansarbete och digitaliseringen i arbetslivet. För att kunna prestera på distans underlättar det med ett bra självledarskap, men vi vill även undersöka sambandet mellan självledarskap och upplevelsen av distansarbetet. LÄS MER

 3. 3. Accelerated aging of cellulose-based composites in different climate environments : A project provided by Biofiber Tech Sweden AB

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström

  Författare :Karin Dungner; Ebba Eskner; Amanda Holst; Nina Petersson; Maria Pokosta; John Eric Roos; [2021]
  Nyckelord :Cellulose; Composites; Accelerated aging; Tensile testing; Color intensity; Polymer; Climate chamber; LDPE; Cellulosa; Kompositer; Accelererad åldring; Dragprov; Färgintensitet; Klimatkammare; Polymer; LDPE;

  Sammanfattning : This paper reviews the effects of accelerated aging with increased humidity and temperature on cellulose-based composites. The composites consist of a matrix of plastic reinforced with cellulose fibers. The company Biofiber Tech Sweden AB provided four different composites and a conventional polyolefin as reference. LÄS MER

 4. 4. Barnsjuksköterkors erfarenhet att möta barn som misstänkts fara illa. : "Det borde inte vara en rättighet att få bli förälder, men det borde vara en rättighet att få en vettig förälder"

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ. CHILDJönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnadJönköping University/HHJ. CHILD

  Författare :Maria Davoust; Hanna Petersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Syntetisk och analytisk läsinlärningsmetod för elever med lässvårigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Maria Petersson; Marie Österberg; [2019]
  Nyckelord :Läsinlärnings- och läsutvecklingstraditioner; Syntetisk metod; Analytisk metod; Läsinlärning; Läsutveckling; Lässvårigheter; Undervisningsmaterial; Kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att mot bakgrund av forskning om läsinlärnings- och läsutvecklingsmetoder belysa vilka olika val av läsundervisningsmetoder ett urval pedagoger gör med hänsyn till elever med läsinlärnings- och läsutvecklingssvårigheter. I studien fokuseras läsinlärnings- och läsutvecklingstraditionerna syntetisk och analytisk metod. LÄS MER