Sökning: "Maria Röst"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Maria Röst.

 1. 1. Self-reported voice symptoms and voice handicap during virtual teaching compared to face-to-face teaching : A survey-based study on Swedish teachers in high schools and institutions of higher education

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Maria Allebeck; Olivia Åberg; [2022]
  Nyckelord :Voice disorders; Work environment; School teachers; Distance learning; COVID-19; Röststörningar; Arbetsmiljö; Skollärare; Distansutbildning; Covid-19;

  Sammanfattning : Purpose: Since the beginning of 2020, teachers all over the world have had to switch over to virtual teaching because of the COVID-19 pandemic. This change of teaching mode has unknown consequences on the vocal health of teachers. LÄS MER

 2. 2. ”Har det aldrig slagit henne att jag är tyst, men inte beter mig tyst?” : En narratologiskt influerad analys av tystnaden i Kärleken vi inte förstår och Alla är ledsna nuförtiden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Line Larsson; [2022]
  Nyckelord :Bart Moeyaert; It s Love We Don t Understand; Everyone s Sorry Nowadays; silence; narrative perspective; Maria Nikolajeva; children s literature; young adult fiction; YA; Bart Moeyaert; Kärleken vi inte förstår; Alla är ledsna nuförtiden; tystnad; berättarperspektiv; Maria Nikolajeva; barn- och ungdomslitteratur; barnlitteratur; utländsk barnlitteratur;

  Sammanfattning : In this paper, I study the silence in Bart Moeyaert’s two novels Kärleken vi inte förstår (eng. It’s Love We Don’t Understand, 1999) and Alla är ledsna nuförtiden (eng. Everyone’s Sorry Nowadays, 2018) with the help of Maria Nikolajeva’s theories of narrative perspective. LÄS MER

 3. 3. Röst- och talfunktion efter exspiratorisk muskelträning hos personer med Parkinsons sjukdom och multipel skleros

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Julia Thulin; Maria Pettersson; [2021-08-05]
  Nyckelord :EMST; Parkinsons sjukdom; multipel skleros; fonation; perceptu-ell bedömning; EMST; Parkinson s disease; multiple sclerosis; phonation; percep-tual assessment;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att beskriva effekter av Expiratory Muscle Strength Training (EMST) på röst- och talfunktion hos del-tagare med Parkinsons sjukdom och multipel skleros. Ytterligare syfte var att beskriva deltagarnas upplevelse av behandlingen samt upplevd effekt. LÄS MER

 4. 4. "Det handlar om oss som finns i förskolan" : En intervjustudie om pedagogers uppfattningar om förskolans demokratiska uppdrag.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Littke; Daniella Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Demokrati; värdegrund; förskola; läroplansteori; delaktighet; inflytande; normer och värden; förhållningssätt.;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att få kunskap om barnskötares och förskollärares uppfattningar om förskolans demokratiska uppdrag. Studien inriktas mot hur de båda yrkesrollerna uppfattar att de transformerar läroplanens formulerade demokratiuppdrag. LÄS MER

 5. 5. Illusionen om deltagande : Om barnets röst i LVU-mål

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Maria Lundholm; Tilde Sedell; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER