Sökning: "Maria Rask"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Maria Rask.

 1. 1. Upplevelsen av att vara förälder till ett barn som drabbas av en traumatisk händelse : En analys av ett narrativ

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Emelie Forsberg; Maria Rask; [2019]
  Nyckelord :Traumatisk händelse; föräldrar; upplevelser; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys; narrativer;

  Sammanfattning : En traumatisk händelse sker plötsligt och oväntat och kan orsaka stor fysisk och psykisk skada hos den drabbade och dennes närstående. Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av att vara förälder till ett barn som drabbas av en traumatisk händelse. LÄS MER

 2. 2. Prussiluskan - En diskursanalys om socionomstudenters syn på socionomyrket

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Amanda Rask; Mariaserena Baretta; [2014]
  Nyckelord :social work; traditional discourse; critical discourse analysis; normalization; students.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Amanda Rask & Mariaserena Baretta Title: Prussiluskan - en diskursanalys om socionomstudenters syn på socionomyrket Supervisor: Mikael Sandgren Assessor: Maria Bangura Arvidsson The aim of this study was to examine how social work students speak of social work, and what knowledge they consider necessary for a social worker. Our main question to analyze was however how the students described the profession to see how they related to the dominant discourse. LÄS MER

 3. 3. Från förskola till förskoleklass : Förväntningar mellan föräldrar pedagoger och barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Rask Gradin; [2012]
  Nyckelord :preschool; kindergarten; expectations; transition; cooperation; collaboration; förskoleklass; förskola; förväntningar; övergång; samarbete; samverkan;

  Sammanfattning : Title: From preschool to preschool in school – Expectations between parents, teachers and childrenAuthor: Maria Rask GradinMentor: Niclas JärvkloTerm: Spring 2012 AbstractThe aim of this study is to draw attention to the expectations between parents, children and teachers at preschools and teachers in the preschool in the school at the transition to preschool in the school. I also want to know how the mission is defined, and how it is met. LÄS MER