Sökning: "Maria Refai"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Maria Refai.

 1. 1. Etnisk diskriminering på svenska arbetsplatser : En kvalitativ intervjustudie avseende upplevd diskriminering på svenska arbetsplatser i koppling till etnisk tillhörighet

  Magister-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Maria Refai; [2019]
  Nyckelord :Discrimination; Ethnicity; Swedish workplaces; Intersectionality; Othering; Diskriminering; Trakasserier; Kränkningar; Etnisk tillhörighet; Arbetsplats; Intersektionalitet; Andrafiering;

  Sammanfattning : In this study, five young and highly educated individuals' perceived ethnic discrimination at their respective workplaces, has been examined. Furthermore, the individuals' reactions and actions, as well as their perception of their colleague’s behavior during the discrimination situations, have been examined. LÄS MER

 2. 2. Ett immaterialrättsligt perspektiv på förbud mot geoblockering

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Maria Refai; [2017]
  Nyckelord :geo-blocking; geoblocking; geo-localization; geolocalisation; intellectual property; digital single market; geoblockering; geo-blockering. immaterialrätt; affärsrätt; affärsjuridik; geolokalisering; digital inre marknad; geoförordning; industriella rättigheter; e-handel; juridik;

  Sammanfattning : E-handeln inom Europa växer explosionsartat och tillgång till varor och tjänster är i dagsläget endast några få knapptryck bort. Eftersom åtkomsten till internet är global kan hemsidor och webbshoppar få en enorm internationell spridning. Näringsidkare som bedriver fysisk handel kan enkelt anpassa sig till lagar, språk, valuta mm. LÄS MER

 3. 3. Utbyte och delgivning av information : En konkurrensrättslig gråzon

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenAffärsrätt; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenAffärsrätt

  Författare :Maria Refai; Elma Nikovic; [2015]
  Nyckelord :Informationsutbyte; informationsdelning; konkurrensrätt;

  Sammanfattning : SammanfattningFöretag utbyter och delar ofta information med varandra. Informationen kan omfatta en mängd olika uppgifter om företagen. Informationen kan underlätta inför samarbeten, öka företags insikt på marknaden och ge företag effektivitetsvinster. LÄS MER