Sökning: "Maria Rosengren"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Maria Rosengren.

 1. 1. Stöd till egenvård för personer med diagnos astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Rosengren; Sarah Thiem; [2017]
  Nyckelord :Astma; Kol; Felkällor; Inhalationsteknik; Patientundervisning;

  Sammanfattning : Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och astma är kroniska luftvägssjukdomar som förekommer hos en stor del av befolkningen. Inhalationsläkemedel är förstahandsvalet för behandling av sjukdomarna och en korrekt inhalationsteknik är en förutsättning för en optimal sjukdomskontroll. LÄS MER

 2. 2. Namnändringar och inofficiella namn inom den urbana namngivningen i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Kristian Rosengren; [2015]
  Nyckelord :Ortnamn; namngivning; namnsättning; namnändring; områdesnamn; fastighetsbildning; Kulturmiljölagen; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this Master of Science thesis is to study the frequency of geographical renaming and unofficial names among Sweden’s urban place-names and to provide knowledge to those who work with urban place-names. The methods used: literature studies, case studies, interviews and a questionnaire directed at place name officials from a selection of Sweden’s municipalities. LÄS MER

 3. 3. Medborgerlig kompetens : Retorik som konsten att handla politiskt

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Wilhelm Hansson; [2015]
  Nyckelord :rhetoric; politics; doxa; Arendt; Castoriadis; democracy; la politique; autonomy; Rosengren; Wolrath Söderberg; frónēsis;

  Sammanfattning : Aristotle defined man as a political animal. By that, he ment that the human being is a social animal who uses his communicative and rhetorical skills when negotiating with his fellow humans over issues they share and have in common. Politics, in Athens, was to take common issues seriously. LÄS MER

 4. 4. Demokrati och den retoriska kunskapens potential : Ett retoriskt perspektiv på deliberation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Anna Nyman; [2013]
  Nyckelord :rhetoric; doxologi; topos; deliberation; political theory; epistemology; retorik; doxologi; topos; deliberation; politisk teori; epistemologi;

  Sammanfattning : This study investigates the potential of a rhetorical theory of knowledge to expand beyond its own domain and into political theory, specifically theories of deliberative democracy. Despite the increasing interest in communication in democratic theory in the last decades, the majority of theorists have not turned their interest towards rhetorical science. LÄS MER

 5. 5. Interview study of online travel reviews and their impact on a person’s decision making process

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Maria Rosengren; [2013]
  Nyckelord :consumer behaviour; decision-making process; electronic word-ofmouth; word of mouth; social media; tripadvisor.com; online travel reviews; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the past people sought for information via libraries, travel magazines or were inspired by marketing the travel agency made in order to attract consumers. Before the Internet era one way communication was the right way to follow. Since Internet was developed two ways communication has evolved and people can talk to each other worldwide. LÄS MER