Sökning: "Maria Rosenius"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Rosenius.

 1. 1. Självkänsla : En studie om barns självkänsla i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Rosenius; [2018]
  Nyckelord :Förskollärare; känslor; metakontrakt; RIG; självkänsla; utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa hur förskollärare definierar självkänsla och hur de beskriver självkänslans betydelse för individen. Min avsikt var också att skapa en förståelse för hur arbetet i verksamheten kan påverka barns självkänsla. LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelse av patientdelaktighet inom en svensk vårdkontext

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Bianca Maria Rosenius; [2014]
  Nyckelord :Bemötande; Förtroende; Metaetnografi; Patientdelaktighet; Patientperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund; I Sverige har patienten en laglig rätt att vara delaktig i sin egen vård. Patienters upplevelse av delaktighet varierar dock mycket och forskning visar också att kvaliteten vid patientdelaktighet är i fortsatt behov av förbättring. LÄS MER