Sökning: "Maria Rosenqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Maria Rosenqvist.

 1. 1. Individualisation of a Driver Coaching Service : Combining Design Ethnography and Service Design to Gain Insights About the Coaches’ Role and Activities

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Rebecka Rosenqvist; Maria Wikström; [2018]
  Nyckelord :Scania; driver coaching; service design; design ethnography; visualisations; individualisation; feedback; coaching; driving behaviour; design with intent; observations; coaches; truck drivers; design proposal;

  Sammanfattning : Services surround us every day and companies all over the world have to adapt to the demand of services to make their products more successful and attractive. This master thesis has, on behalf of Scania in Södertälje, Sweden, focused on the service Driver coaching, a service where drivers are dedicated a personal coach who gives regular calls to the drivers. LÄS MER

 2. 2. Om motorik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maria Lundberg; Niclas Rosenqvist; [2017]
  Nyckelord :Förskola; Habitus; Hälsa; Koordinationsförmåga; Kroppsuppfattning; Motorik; Rörelse; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att studera hur pedagoger i förskolan tolkar och arbetar med strävansmålen i läroplanen inom verksamheten. Det strävansmål som stått i fokus för vår studie är: Varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelsen för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande (Skolverket, LpFö 98/16). LÄS MER

 3. 3. Är papperstextil vår framtid? : en komparativ studie om miljöpåverkan av textila cellulosabaserade material

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lisa Rosenqvist; Maria Linderoth Leijonhufvud; Niclas Berg Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Pappersgarn; Livscykelanalys LCA ; Abacá; Lyocell; Bomull; Textila innovationer;

  Sammanfattning : Textilindustrin står inför en förändring där innovativa material måste ersätta de konventionella material som finns på marknaden på grund av dess negativa inverkan på miljön. Det är av stor vikt att miljöaspekterna vägs in utan kompromisser med materialets kvalitet för textilprodukter med en lång livscykel. LÄS MER

 4. 4. Om motorik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maria och Niclas Lundberg och Rosenqvist; [2017]
  Nyckelord :Förskola; Habitus; Hälsa; Koordinationsförmåga; Kroppsuppfattning; motorik; rörelse; välbefinnande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Problemet med ILO 169: en diskursanalys av SOU 1999:25 Samerna - ett ursprungsfolk i Sverige. Frågan om Sveriges anslutning till ILO:s konvention nr 169.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Anna Svonni; Maria Rosenqvist; [2015]
  Nyckelord :ILO 169; Post-colonialism; Discourse analysis; Sami; Indigenous peoples; Social Sciences;

  Sammanfattning : The question whether Sweden should ratify the UN Convention ILO 169 on indigenous people’s rights, is a central part of the discourse on Sami rights and policy today. In this study, we analyze an official report of the Swedish Government; SOU 1999:25, The Sami - an indigenous people in Sweden. LÄS MER