Sökning: "Maria Rydell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Rydell.

 1. 1. Barns erfarenheter av fysisk aktivitet

  Magister-uppsats,

  Författare :Maria Palm; Emma Rydell; [2013-11-26]
  Nyckelord :physical activity; children s experiences; school nurse;

  Sammanfattning : Inledning: Det finns många fördelar med fysisk aktivitet. Det är bland annat bra för hjärta och hjärna samt för koncentrations- och inlärningsförmåga. Att främja elevers hälsa är skolsköterskans huvuduppgift. LÄS MER

 2. 2. Jobbcoachning- en skjuts i karriären eller en lindring i misären - En kvalitativ studie av jobbcoachningens roll på arbetsmarknaden

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Maria Rydell; Malin Fuglesang; [2011]
  Nyckelord :Coaching; Swedish Labour Market; Matching;

  Sammanfattning : This paper examines job coaching on the Swedish labour market. The study uses trygghetsråden, which are organizations established by an agreement from the labour and employer side, as a starting point for the study. In addition, the study examines the phenomenon from the perspective of the job coaches themselves and the coaches clients. LÄS MER