Sökning: "Maria Sand"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Maria Sand.

 1. 1. Vinterväghållning för säkra cykelvägar : Ett driftperspektiv på Projekt Slussens cykelvägar

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Eddie Qvennerstedt; Maria Kuha Palm; [2017]
  Nyckelord :Cykel; drift; vinterväghållning; sopsaltning; snöröjning; markvärme; halkbekämpning; Slussen; cykelolyckor; utformning;

  Sammanfattning : Trafiksäkerheten för cyklister vintertid är beroende av bra friktion, god framkomlighet och välplanerad cykelinfrastruktur. För att cyklandet ska kunna ske året om är det viktigt att kunna erbjuda cyklisterna säkra vägar vintertid. Genom olika driftmetoder kan cykelvägarna göras framkomliga även vid kyla och snöfall. LÄS MER

 2. 2. The carnival: king of sand, king of nothing at all/ Karnevalen: kung av sand, kung av ingenting alls

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Nizze Olsson; Sara Eleonora Månsson; [2016]
  Nyckelord :Anda; Bemötande; Dialogiskt deltagande; Grotesk estetik; Karnevalisk lek; Karnevaliska aspekter; Lek; Makt; Skratt; Skämt; Øksnes;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att synliggöra de karnevaliska aspekterna som yttrar sig i barns lekar på förskolan samt den syn som personalen har på dessa aspekter. I dagens förskola upplevs de karnevaliska aspekterna som störande. LÄS MER

 3. 3. Kommunala riktlinjer för anhöriganställningar : En kvalitativ innehållsanalys med feministisk teoriansats

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Institutet för gerontologi

  Författare :Päivi Maria Abbas; [2016]
  Nyckelord :Next-of-Kin Care; Home care; Elderly; Gender; Feminism; Betald anhörigvård; Hemtjänst; Äldre; Genus; Feminism;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet var att undersöka kommunala riktlinjer för anhöriganställningar tillgängliga på kommunernas hemsidor, dvs regeldokument gällande situationer där en anhörig anställs för att vårda en närstående. Det övergripande syftet har byggts upp utifrån följande tre frågeställningar angående hur kommunerna i Sverige beskriver: 1) vilka situationer som berättigar anhöriganställning, 2) hur det säkerställs att den äldre personen skall få sina behov tillgodosedda samt 3) hur säkerställs den anhöriganställdes rättigheter/välmående? Det saknas lagstöd för anhöriganställningar som rättighet, och det kommunala självstyret avgör om kommunen erbjuder denna omsorgsform. LÄS MER

 4. 4. Separate treatment of wash water from sand filter using disc filter technology.

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :María Fernanda González Sánchez; [2013]
  Nyckelord :Disc filter; Jar-test; Organic polymer; Phosphorus removal; Sand filter wash water;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to evaluate the convenience and effectiveness of using a disc filter to treat washing water from the sand filters at Sundet wastewater treatment plant. The disc filter is used aiming for the reduction of suspended solids and phosphorus. The study was divided in two main experimental stages. LÄS MER

 5. 5. Bakterietillväxt i strömedel till mjölkkor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Maria Törner; [2013]
  Nyckelord :bakterietillväxt; mastit; mjölkko; strömedel; biologiska egenskaper;

  Sammanfattning : The resting area is the most important place in the barn for the dairy cow, sometimes called the heart of the free stall system. Inadequate design of the lying area, and lack of or poor quality of bedding materials may reduce the hygiene of the stall. LÄS MER