Sökning: "Maria Schneider"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Maria Schneider.

 1. 1. Med ögon känsliga för grönt

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Maria Schneider; [2017]
  Nyckelord :Eco-label; environmental management system; Cradle to Cradle; printing industry;

  Sammanfattning : Denna studies fokus ligger vid de miljöcertifieringar och miljömärkningar som används av tryckerier som ligger i Malmö- och Köpenhamnsområdet. Syftet är dels att skapa en djupare förståelse dels för vilka faktorer som spelar in då ett tryckeri miljöcertifieras, samt att bidra med kunskap om vad en certifiering så som Cradle to Cradle skulle bidra med i förhållande till de miljöcertifieringar som idag är mer etablerade inom grafisk industri. LÄS MER

 2. 2. Personalized asthma medication

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Anna-Maria Schneider; [2015]
  Nyckelord :asthma; medicine; dosage;

  Sammanfattning : The aim of my master degree project of Advanced Product Design was to develop a monitoring and medication device to empower people who are suffering from asthma.Asthma is a major non-communicable disease characterized by recurrent attacks of breathlessness and wheezing. LÄS MER

 3. 3. Strategic Energy Solutions: A Case Study of the Öresund Region

  L3-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Paulina Aguilera; Sarah Beckham Hooff; Natalie Cheong; Hilda María Gutierrez; Alex Leshchynskyy; Rowena Mathew; Amelia Mutter; Jacob Policzer; Sonja Radmilovic; Kei Yau Sin; Birgitta Stefánsdóttir; Leonie Sterk; Christine Schneider; Paroma Wagle; [2012]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering; Social Sciences;

  Sammanfattning : “Strategic Energy Solutions” is the final report on energy solutions for a zero emission Öresund region. It consists of numerous solutions that have been, or can be, applied in the region in order to minimise the environmental impact of the energy sector. LÄS MER