Sökning: "Maria Searle"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Searle.

 1. 1. "Hjälp, hur ska jag förklara denna läsförståelsestrategin?" : En fallstudie i hur en lärares talhandlingar utvecklar elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sanna Persson; Maria Lavensjö; [2017]
  Nyckelord :reading comprehension; speech acts; communication; teacher’s role; teaching reading; läsfixare; Läsförståelse; talhandlingar; kommunikation; lärarroll; läsundervisning; läsfixarna;

  Sammanfattning : The aim of this study is to identify and analyse how different communicative acts are used in the teaching of reading comprehension in grade 3. The study is based on five video recordings of the teaching of reading comprehension with a teacher using the common Swedish teaching model known as “läsfixare”. LÄS MER

 2. 2. Vuxna inlärares användning av löst sammansatta partikelverb

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Maria Searle; [2015-07-06]
  Nyckelord :partikelverb; ordförråd; svenska som främmande språk svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Specialarbete, SSA136 15 hpSvenska som andraspråkVT 2015Handledare: Ingegerd Enström.... LÄS MER