Sökning: "Maria Seger"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Seger.

 1. 1. ”Vi fick vår straff. Vi fick vårt mål och vi fick vår seger” : En kvalitativ innehållsanalys om gestaltningar av genus och nationalism i Aftonbladets rapportering av herr- och damfotbolls-VM 2018 och 2019 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Maria Molin; [2020]
  Nyckelord :Genus; Gestaltningsteorin; Medier; Nationalism; Fotboll;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how the Swedish newspaper Aftonbladet construct the image of female and male football players during the 2018 and 2019 World Cup in football. In addition to this, the study aims to investigate what ideas about gender and nationality are portrayed in the material. LÄS MER

 2. 2. Att träna arbetsminne - en specialpedagogisk fråga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Seger; [2009]
  Nyckelord :arbetsminne; RoboMemo; Minneslek;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka om pedagoger i grundskolan har möjliggjort för elever att intensivträna arbetsminnet samt hur pedagogers erfarenheter och tankar kring arbetsminne ser ut. Undersökningen har genomförts i två steg. LÄS MER