Sökning: "Maria Severin"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Maria Severin.

 1. 1. Du tror att du vet allt, men jag vet lite till : Patientmedverkan vid bedsiderapport En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Kristina Malmgren; Maria Severin Larsson; [2016]
  Nyckelord :Bedside report; patient; participation; involvement; influence; Bedsiderapport; patient; delaktighet; medverkan; inflytande;

  Sammanfattning : Bakgrund:Dagens omvårdnadsforskning lyfter fram patienten som den viktigaste mensamtidigt den mest outnyttjade resursen i hälso- och sjukvården. Patienterna måste göras merdelaktiga i sin egen vård och behandling. Historiskt har överrapportering mellan sjuksköterskorskett på sjuksköterskeexpeditionen. LÄS MER

 2. 2. En gång fru, alltid fru : En hermeneutisk studie av genus i kändisjournalisten Kid Severins texter i tidningen Vecko-Journalen mellan 1950-tal och 1980-tal

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Maria Marteleur; [2013]
  Nyckelord :kid severin; journalistik; featurejournalistik; skvallerjournalistik; genus; vimmeljournalistik; kändisjournalistik; vecko-journalen; 1950-1980;

  Sammanfattning : Kändisar är vår tids kungligheter. Vi ser upp till dem såsom man in tidigare feodala samhällen såg upp till den härskande familjen. Oavsett om vi vill det eller inte är de våra förebilder och idoler. Tack vare internet och det ökande antalet möjligheter att publicera sig kan fler och fler kalla sig just kändisar. LÄS MER

 3. 3. Marknadsföringsverktyg : Ideella idrottsföreningar

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Maria Helgen; Erica Severin; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att skapa en förståelse för vilka marknadsföringsverktyg ideella idrottsföreningar använde. Därefter stämma av med den befintliga teorin och om möjligt ge ett teoretiskt bidrag till marknadsföringsteorierna utifrån ideella idrottsföreningars synvinkel. LÄS MER

 4. 4. Substitutionsbehandling-En kvalitativ studie om yrkesverksammas syn på substitutionsbehandling

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Andersson; Amalia Falk; Eva Severin; [2008-06-10]
  Nyckelord :klient; heroin; metadon; sociala problem; etik;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av den hätska debatt som har förts angående substitutionsbehandling, var syftet med vår uppsats att undersöka och beskriva de professionellas inställning till substitutionsbehandling av heroin-missbrukare ur ett etiskt perspektiv. Vi ville även undersöka de professionellas syn på socialstyrelsens riktlin-jer och kriterier beträffande substitutionsbehandling. LÄS MER

 5. 5. How to manage the negotiation process with a Chinese company

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Mikael Larsson; Maria Olofsson; Ulrika Severin; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today, China is the fastest growing economy in the world (Fang, 2005). Foreign companies are competing for the opportunity to take part of this development and reach the Chinese market, and Sweden is no exception. A crucial part in doing business with Chinese companies is the negotiation process. LÄS MER