Sökning: "Maria Simon-Bundesen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Simon-Bundesen.

  1. 1. Oavsiktlig perioperativ hypotermi

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Anita Bengtsson; Maria Simon-Bundesen; [2006]
    Nyckelord :Anestesi; hypotermi; omvårdnad; perioperativ;

    Sammanfattning : Oavsiktlig perioperativ hypotermi är vanligt förekommande och beror på anestesimedlens hämmande verkan på temperaturregleringen kombinerat med en exponering i kall miljö. Upp till 90 % av patienterna upplever hypotermi perioperativt. LÄS MER