Sökning: "Maria Sjödahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Sjödahl.

  1. 1. Tänk efter före : en kvantitativ undersökning om informationskampanjers effekter på ungdomar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik; Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik

    Författare :Maria Nielsen; Charlotta Sjödahl; [2005]
    Nyckelord :Tonåringar; Ungdomar; Dalarna; Tänk efter före; Projekt; TV4 Falun; Vägverket; Dalarnas kommunförbund; Länsstyrelsen; Svenska kyrkan; IOGT-NTO; Polisen; alkoholvanor; Informationskampanjer;

    Sammanfattning : .... LÄS MER