Sökning: "Maria Sjögren"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Maria Sjögren.

 1. 1. Ja, visst gör det ont när rutiner brister – barnmorskors upplevelse av att följa upp förlossningsbristning

  Magister-uppsats,

  Författare :Kajsa Rydström; Maria Sjögren; [2018-01-19]
  Nyckelord :Förlossningsbristning; uppföljning; barnmorska; hänvisning;

  Sammanfattning : Background: Vaginal tears during childbirth is a common phenomenon. They can vary inmagnitude and lead to subsequent inconvenience for the affected women. LÄS MER

 2. 2. Söt och intelligent: Läromedel i italienska på gymnasieskolan ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Sjögren; [2017]
  Nyckelord :genus; läromedel; jämställdhet; italienska; moderna språk; genusvetenskap; representation; stereotyper; könsstereotyper;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt könsstereotypisering och representationen av kvinnor och män i läromedel i italienska på gymnasieskolan. De analyserade läromedlen till antalet fyra (Prego 1, Ciao 1, Comunicare 1 och Amici 1). LÄS MER

 3. 3. How is a Modern Technological Tool Accepted by Individuals throughout a Hybrid Organisation in a Slow Moving Industry Exposed to the Digital Revolution? ; A study of the Nordic real estate industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Maria Poleva; Kajsa Sjögren; [2016-09-29]
  Nyckelord :real estate industry; visualisation tools; technology acceptance; implementation process; diffusion of innovation; franchise organisation;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 4. 4. Journalistik på liv och död En kvalitativ studie om journalisters syn på medias roll i asylprocesser!

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Moa Blomberg; Maria Nordlander; Elsa Sjögren; [2014-09-10]
  Nyckelord :objektivitet; etik; konsekvensneutralitet; hotbild; asyl; objectivity; ethics; consequence neutrality; threat; asylum;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to explore journalists’ views of the role of journalism in the asylum processes. The potentially problematic phenomenon is growing, and its spread will affect the way publishing decisions are made in the future. LÄS MER

 5. 5. HIV-positiva patienters upplevelse av bemötande inom Hälso- och sjukvården i Europa och Nordamerika - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Kajsa Rydström; Maria Sjögren; [2013]
  Nyckelord :AIDS; bemötande; HIV; hälso- och sjukvård; patienter; stigma; upplevelse; vårdpersonal; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : HIV/AIDS förekommer globalt men få studier fokuserar på hur patienter i Europa och Nordamerika upplever mötet med hälso- och sjukvården. Syftet med denna studie var att belysa hur patienter med HIV/AIDS uppfattar att de blir bemötta inom hälso- och sjukvården i Europa och Nordamerika. En systematisk litteraturgenomgång genomfördes. LÄS MER