Sökning: "Maria Sjöqvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Maria Sjöqvist.

 1. 1. Könsmönster i bilderboken Musse & Helium, i duvjägarnas klor -En bilderboksanalys med perspektiv på genus och didaktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Petra Eriksson; Elin Sjöqvist; [2021]
  Nyckelord :Barnlitteratur; bilderbok; genus; könsmönster; Musse Helium;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras bilderboken Musse & Helium, i duvjägarnas klor (2020) skriven av Camilla Brinck. Syftet med bilderboksanalysen är att undersöka hur karaktärerna i bilderboken Musse & Helium, i duvjägarnas klor (2020) gestaltas utifrån ett genusperspektiv samt hur de förhåller sig till traditionella könsmönster i barnlitteratur. LÄS MER

 2. 2. Årsredovisning i mindre företag - Effekter vid tillämpning av K2

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Sjöqvist; Tanya Stepanovych; [2009-01-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: De stora företagens förutsättningar har i alltför stor omfattning påverkat det nuvarande regelverket, vilket blivit allt mer komplicerat. För att minska den administrativa bördan detta medför har BFN påbörjat arbetet med att ta fram samlade regelverk för företag av olika slag och storlek vilket benämns K-projekten. LÄS MER

 3. 3. A review of the business valuation process – in theoretical and practical

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Sjöqvist; Tanya Stepanovych; [2008-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background and problem discussion: Business valuation is no precise science. There is no universal legal framework which dictates how the valuation should be performed and therefore, it is no right way to estimate a company’s value. LÄS MER