Sökning: "Maria Sjöström"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Maria Sjöström.

 1. 1. Perspektiv på speciallärarrollen i matematik

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Evenäs Sjöström; [2020]
  Nyckelord :speciallärare; inkludering; kategoriskt perspektiv; matematik; relationellt perspektiv; skolledare; skolutveckling; specialpedagogiska insatser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Heteronormens påverkan : En kvalitativ studie om socionomstudenters normer och värderingar gentemot homosexualitet och våld i homosexuella parrelationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Maria Sjöström; Matilda Thelin; [2019]
  Nyckelord :Biases; Domestic violence; Gender; Heteronormativity; Homosexuality; Intimate partner violence; Norms and values; Social work education; Social work students; Fördomar; Våld i nära relationer; Genus; Heteronormativitet; Homosexualitet; Normer och värderingar; Socionomutbildning; Socionomstudenter;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine Swedish social work students’ norms and values towards homosexuality and intimate partner violence in homosexual relationships, in order to establish an increased understanding for whether social work students contribute to or challenge the heteronormative beliefs that can occur in social work. Previous studies have shown that professional social workers tend to perceive individuals who are homosexual and exposed to intimate partner violence as less serious than individuals who are in a heterosexual relationship, and therefore individuals who are homosexual are more likely to receive a lesser support and treatment. LÄS MER

 3. 3. Om ett hus liv - En studie i relationen mellan berättelse och rum

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Maria Sjöström; [2018]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En ovanligt hållbar konstruktion? : En kritisk analys över hur ideologi reproducerats i Kånkens produktbeskrivningar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Maria Sjöström; Annika Ottosson; [2015]
  Nyckelord :Williamson; reklamavkodningsteori; ideologi; konsumentism; strukturell-marxism; multimodal metod; Björkvall; produktbeskrivning; Kånken; Fjällräven;

  Sammanfattning : I denna studie identifieras genom Williamsons (2002) reklamavkodningsteori hur varumärket Fjällräven reproducerar konsumentismens ideologi, genom att kommunicera sin populära ryggsäcksmodell Kånken, i tryckta reklammaterial i form av produktbeskrivningar från tre olika år (1979, 1994 och 2015).  Studiens syfte är tvåfaldigt, delvis handlar det om att undersöka om reklamavkodningsteorin är relevant i att förklara hur ideologi reproduceras och också om den är applicerbar i en svensk kontext. LÄS MER

 5. 5. "Ja, vi är hela världen bara här" : En studie kring förskolan som normproducerande institution

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Angelica Hedström; Maria Sjöström Hedberg; [2015]
  Nyckelord :Intercultural perspectiv; preeschool; white studies; discourse analysis; focus group discussion.; Interkulturalitet; förskola; vithet; diskursanalys; fokusgruppsdiskussion.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to use empirical investigation to collect data and analyze the constructed normative ideas and concepts within the discourse of interculturality. We used the perspective of social constructions as a means of understanding the underlying normative discourses. LÄS MER