Sökning: "Maria Sköld"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Maria Sköld.

 1. 1. Att styra med tillit: En diskursanalys av Tillitsdelegationens huvudbetänkande

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andrea Lönnback; Sanna Möllestål; Maria Sköld; [2019]
  Nyckelord :Tillitsdelegationen; New Public Management; diskursteori; Laclau; Mouffe; Osborne; Gaebler; tillit; styrning; styrningsfilosofi; förvaltning; förvaltningsreform; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan 1970-talet har den svenska förvaltningen påverkats av New Public Management. Som en reaktion på detta tillsatte regeringen år 2016 Tillitsdelegationen för att främja en mer tillitsbaserad styrning och ledning av förvaltningen. LÄS MER

 2. 2. Interventioner för att begränsa viktuppgång hos gravida kvinnor med övervikt eller fetma : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Björnesjö Sköld; [2016]
  Nyckelord :Pregnancy; Gestational weight gain; Overweight; Obese; Interventions; Graviditet; Viktökning; Övervikt; Fetma; Interventioner;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGI Sverige är cirka 40 procent av alla kvinnor i fertil ålder överviktiga eller har fetma. Detta medför ökade risker för kvinnan och fostret under graviditet såsom graviditetsdiabetes, preeklampsi, kejsarsnitt, intrauterin fosterdöd och barn som föds stora för tiden. LÄS MER

 3. 3. Konsten att anpassa En kvantitativ studie om anpassningar i matematikundervisningen för elever inom autismspektrumtillståndet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Sköld; Martina Svensson; [2015-11-10]
  Nyckelord :specialpedagogik; matematik; anpassningar; matematiska förmågor; autismspektrumtillstånd; sociokulturellt perspektiv; utvecklingszon;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få en bred beskrivning av vilka olika anpassningar som används i matematikundervisningen. Samt att undersöka pedagogers val av anpassning relativt specialpedagogiskt perspektiv, relativt pedagogens erfarenhet, relativt utbildning och relativt kompetensutveckling. LÄS MER

 4. 4. Bakom stängda dörrar : Sjuksköterskors erfarenheter av att utföra palliativ omvårdnad i hemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Sara Sköld; Maria Ahl; [2015]
  Nyckelord :experience; home; nurse; palliative care; erfarenhet; hemmet; palliativ omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Årligen avlider cirka 90 000 personer i Sverige, varav 80 % är i behov av palliativ vård. Den palliativa vården bedrevs tidigare till större del på sjukhus men forskning påvisar att fler idag önskar att dö i det egna hemmet. I takt med att befolkningen blir äldre ökar kraven på den palliativa vården. LÄS MER

 5. 5. En för alla - Alla för en? : Krissamverkan och intern informationssamordning mellan nätverkande myndigheter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Ida Sköld; Maria Abbestam; [2012]
  Nyckelord :Samverkan; nätverk; organisation; informationssamordning och kriskommunikation;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study the context that affects crisis communication through an organizational perspective. It also tries to identify factors of success and difficulties when it comes to coordinating information between governmental organizations during a crisis. LÄS MER