Sökning: "Maria Skog"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Maria Skog.

 1. 1. Myrö Gård Spa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Melissa Maria Alp; [2018]
  Nyckelord :spa; bad; orangeri; våtmark; örebro;

  Sammanfattning : I en tid där vi blir alltfler i städerna och befolkningsmängden växer, hade detta examensarbete som mål att introducera en plats att kunna ta ett steg tillbaka på från vardagsstressen. Tanken var att göra utrymme för en publik plats som är till för rekreation, hälsa och upplevelse, och resultatet blev en spaanläggning. LÄS MER

 2. 2. Skonsam föryngringsmetodik för bok- och ekskogar - En studie med fokus på Bruces skog i Helsingborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maria Schönning; [2018]
  Nyckelord :rejuvenation; deciduous forest; oak; Quercus robur; beech; Fagus sylvatica; natural rejuvenation; sowing; planting; biodiversity; ecosystem; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Deciduous forests and especially oak (Quercus robur) and beech (Fagus sylvatica) are very important for biodiversity and provide habitats for many threatened species. They are also good environments for recreation. Bruces forest in Helsingborg is a nature reserve where rejuventation of deciduous forest is a main objective. LÄS MER

 3. 3. När gallringsentreprenören avverkningsplanerar : Hur påverkas arbetsmiljön och kostnaderna samt hur upplevs arbetssättet?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Maria Hellström; [2017]
  Nyckelord :outsourcing; pre-harvest planning; costs; working environment; perception;

  Sammanfattning : At the Swedish forest owner association Mellanskog pre-harvest planning prior to thinning is traditionally performed by company foresters. In the past three years, Mellanskog has in one business area, instead outsourced pre-harvest planning to thinning contractors. LÄS MER

 4. 4. Naturlig föryngring efter brand : Fyra trädarters etablering i relation till mikromiljö och spridningsavstånd på Salabrännan

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Maria Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :Plantetablering; mikromiljö; bränningsdjup; spridningsavstånd; skogsbrand; Salabrännan; Västmanland; Seedling establishment; microenvironment; fire severity; depth of burn dispersal distance; forest fire; Västmanland;

  Sammanfattning : Sommaren 2014 inträffade i Västmanland en med Sveriges mått mätt mycket stor brand, Salabranden. Brandfältet, och i synnerhet den del som blivit naturreservat, ger en unik möjlighet att studera hur den naturliga plantetableringen efter brand ser ut för några av Sveriges vanligast förekommande trädslag. LÄS MER

 5. 5. Kopplingar mellan planteringskvalitet och plantors överlevnad hos SCA Skog, Ångermanland.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Maria Johansson; [2016]
  Nyckelord :planting; planting spots; quality follow up; regeneration;

  Sammanfattning : Using the right planting spots when planting can provide a lot of advantages forthe plant more nutrients, less competition and redused risk of damage from pineweevil. In this study comparisons have been made between quality follow upsfor not approved and approved plantings made by SCA in the distrikt ofÅngermanland. LÄS MER