Sökning: "Maria Smeds"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Smeds.

 1. 1. Arkitekturcentralen : Att undersöka genom att vara

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur

  Författare :Elsa Smeds Johansson; Maria Fredriksson; Hanna Syrén; [2014]
  Nyckelord :Arkitektur; Stadsutveckling; Stadsplanering; Trauma; Samtal; Demokrati; Minne; Medborgardialog; Institution; Resiliens; Gentrifiering;

  Sammanfattning : Arkitekturcentralen var ett sätt för oss tre att undersöka behovet av, och förutsättningarna för, en ny institution för arkitektur i Stockholm, samt utveckla nya former och arenor för hur man kommunicerar arkitektur. Det kommer ur en djupt känd förvirring och frustration över situationen i Stockholm vad gäller det offentliga samtalet om arkitektur och staden, och de rådande förhållandena inom vår bransch, där kortsiktig spekulativ ekonomi får styra alltmer över vad som byggs. LÄS MER

 2. 2. Mind the Gap! : Erfarenheter vid införande av nytt IT-system vid en svensk myndighet.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Maria Smeds Engström; [2013]
  Nyckelord :IT-system; offentlig förvaltning; kontext; systeminförande; användande; myndighet; systemägare; användare;

  Sammanfattning : Vad är det som gör att införandet av ett nytt IT-system i en organisation upplevs som framgångsrikt eller inte? För att söka svar på frågan studerades införande av ett nytt IT-system vid en svensk myndighet. Ramen för studien utgörs därmed av den offentliga sektorn och e-förvaltningskontexten. LÄS MER