Sökning: "Maria Stenmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Stenmark.

  1. 1. Storskalig förändring i komplexa system : Utforskande av en förändringsresa, från traditionell förvaltning till offensivkvalitetsutveckling i en kommun

    Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

    Författare :Maria Stenmark; [2017]
    Nyckelord :Total Quality Management; Change management; Transformation; Large scale change; Whole system transformation; Culture; System view; System thinking; Complexity; Learning organizations; Public sector; Sweden; Health and social care; Offensiv kvalitetsutveckling; Förändringsledning; Förändring; Samhällsomvandling; Storskalig förändring; Kultur; Systemsynsätt; Systemtänkande; Komplexa system; Lärande ledarskap; Lärande organisationer; Offentlig sektor; Sverige; Vård och omsorg;

    Sammanfattning : Utifrån att samhället genomgår stora förändringar   och står inför nya utmaningar finns ett behov av förmåga att möta framtiden   på ett nytt sätt. Det ställs nya krav på hur organisationer behöver jobba med   utveckling då transformationen skapar nya beteenden hos oss människor. LÄS MER