Sökning: "Maria Stilling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Stilling.

 1. 1. Förväntningsgapet - Revisorn och revisionspliktiga respektive inte revisionspliktiga småföretagare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ajdin Hrustic; Isa Kjellberg; Murisa Miskic; Maria Stilling; [2016]
  Nyckelord :Förväntningsgap; Klient; Revisor; Småföretagare; Nordiska Standarden; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka förväntningsgapet mellan småföretagare och deras revisor, med grund i uppfattningen av revisorns roll, samt att se om det ser annorlunda ut för småföretagare som frivilligt använder revisor eller som enligt lag ska ha revisor. Metoden i denna uppsats består av en kombination av en kvantitativ och en kvalitativ metod, Mixed Methods. LÄS MER

 2. 2. It's more than singing and dancing, right? - Musikalnummer och karaktären

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Maria Stilling; [2014]
  Nyckelord :Musikal; Karaktär; Hair; Hairspray; Mise-en-scène; Musical; Character; Cultural Sciences; Performing Arts; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En karaktär i en musikalfilm bör framföra sina musikalnummer av en anledning. För att veta varför behöver vi se på det som finns runt karaktären när numret framförs och hur det påverkar karaktären. LÄS MER