Sökning: "Maria Stolpe"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Stolpe.

 1. 1. Migrän-patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Stolpe; Kari Överby; [2014]
  Nyckelord :migrän; upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kulningen idag : En studie av tre utövare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Magnus Karlsson; [1998]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Magnus Karlsson: Kulningen av idag. En studie av tre utövare. Uppsala: Musikvetenskap, 1998. C- uppsats (60 p). LÄS MER