Sökning: "Maria Ström"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Maria Ström.

 1. 1. Framgångsfaktorer till arbete för personer med Aspergers syndrom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Fredrik Ström; Maria Jonsson; [2019]
  Nyckelord :arbete; Aspergers syndrom; empowerment; framgångsfaktorer; högfungerande autism;

  Sammanfattning : Title: Success factors towards employability for people with Aspberger’s syndromeThis literature review aimed to outline methods and supportive actions considered to besuccessful in aiding unemployed people with Asperger's syndrome to acquire andmaintain an employment. Twelve articles were chosen through systematic literaturesearch with focus on inclusion- and exclusion criteria based on the purpose of the review. LÄS MER

 2. 2. RYTMISK INSMÖRJNING ENLIGT WEGMAN/HAUSCHKA – en intervjustudie om patienters upplevelser av beröringsterapi i öppenvård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Ström; [2016]
  Nyckelord :Integrative health care; Outpatient; Primary care; Qualitative study; Rhythmical Einreibungen according to Wegman Hauschka; Soft massage; Beröringsmassage; Beröringsterapi; Integrativ vård; Kvalitativ studie; Primärvård; Rytmisk insmörjning enligt Wegman Hauschka; Öppenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rytmisk insmörjning enligt Wegman/Hauschka (RI) är en beröringsterapi inom antroposofisk vård. RI utförs av sjuksköterskor inom landstingsfinansierad integrativ vård. Patienter får RI i primärvård, öppenvård och slutenvård. LÄS MER

 3. 3. A kinetic study of the degradation of hyaluronic acid at high concentrations of sodium hydroxide

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Maria Lekander; Jonathan Fagerström Troncoso; Abdelrahman Idjbara; Ida Karlsson; Teresia Lindgren; Simon Ström; [2016]
  Nyckelord :Hyaluronic acid; cross linking; sodium hydroxide; pH; Arrhenius; kinetics; degradation; static light scattering;

  Sammanfattning : During production of different Hyaluronic acid (HA) products Galderma use a high concentration of NaOH in the crosslinking process of HA. HA’s degradation kinetics are widely unknown at higher pH’s and is interesting for the future of product development of HA. LÄS MER

 4. 4. Varför stannar socialhandläggare kvar i sitt yrke? : - en studie om socialhandläggares syn på sina arbetsvillkor och om en fortsatt framtid inom yrket

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Heidi Larsson; Maria Ström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Man eller mus? : En studie i representationer av maskulinitet och dandyism i Alexander Golovins porträtt av Mikhail Tereshchenko.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Maria Ström; [2015]
  Nyckelord :Dandyism; Dandy; Maskulinitet; Golovin; Tereschenko; Connell; Baltiska utställningen;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze the representation of masculinity of Mikhail Tereshchenko as painted by Alexander Golovin at the beginning of the 20’th century, and to connect masculinity to the values of dandyism. An iconological analysis, in the style of Erwin Panofsky, and literary research resulted in various findings. LÄS MER