Sökning: "Maria Strömberg"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Maria Strömberg.

 1. 1. Covid-19 pandemin förändrade förutsättningarna för debasala hygienrutinerna i primärvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jennifer Kulin; Maria Strömberg; [2023]
  Nyckelord :basic hygiene routines; Covid-19; district nurse; pandemic; primary health care; basala hygienrutiner; covid-19; distriktssköterska; pandemi; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Basala hygienrutiner är en av grundstenarna inom omvårdnad och brister inom följsamheten leder till ökad smittspridning och ohälsa. När världen drabbades av covid-19 pandemin i början av 2020 påverkades både vårdpersonalens arbetsmiljö och välbefinnande negativt. LÄS MER

 2. 2. Covid-19 pandemin förändrade förutsättningarna för de basala hygienrutinerna i primärvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jennifer Kulin; Maria Strömberg; [2023]
  Nyckelord :basic hygiene routines; Covid-19; district nurse; pandemic; primary health care; basala hygienrutiner; covid-19; distriktssköterska; pandemi; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Basala hygienrutiner är en av grundstenarna inom omvårdnad och brister inom följsamheten leder till ökad smittspridning och ohälsa. När världen drabbades av covid-19 pandemin i början av 2020 påverkades både vårdpersonalens arbetsmiljö och välbefinnande negativt. LÄS MER

 3. 3. Arbetsmiljö som medel för minskadesjukskrivningar och ökad lönsamhetinom byggverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Maria Soltani Strömberg; Siri Englund; [2021]
  Nyckelord :Work environment; construction; sick leave; profitability; costs; work accidents; causes of work accidents; fall accidents; lost control of hand tools; body movement with physical overload; accident statistics.; Arbetsmiljö; byggverksamhet; sjukskrivning; lönsamhet; kostnader; arbetsolyckor; orsaker till arbetsolyckor; arbetsmiljölagen; fallolyckor; förl;

  Sammanfattning : Byggindustrin är idag en av våra mest olycksdrabbade branscher i Sverige sett tillantalet sysselsatta inom branschen. Olycksfrekvensen ligger idag kring 11/1000sysselsatta och år. LÄS MER

 4. 4. Populärvetenskapliga sammanfattningar i avhandlingar : en studie om mottagaranpassning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Maria Strömberg; [2018]
  Nyckelord :populärvetenskap; sammanfattningar; avhandlingar; målgrupper; mottagaranpassning; LTH; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Lunds Tekniska Högskola har ett krav på att sammanfattningar i doktorsavhandlingar ska vara populärvetenskapliga. Min avsikt är att beskriva kommunikationssituationen kring detta krav samt undersöka om dessa sammanfattningar är mottagaranpassade. LÄS MER

 5. 5. Språkutveckling i förskolan : En studie om förskolans arbete för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Christina Andersson; Maria Strömberg; [2016]
  Nyckelord :Andraspråk; Barn; Flerspråkighet; Förskola; Modersmål; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling men också hur flerspråkiga barns modersmål synliggörs i förskolan. För att besvara syftet har intervjuer med förskollärare från tre förskolor i tre kommuner genomförts samt dokumentation av deras lärandemiljöer. LÄS MER