Sökning: "Maria Sturesson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Sturesson.

 1. 1. Tre kvinnor vid graven: Om Markusevangeliet och Iliaden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Maria Sturesson; [2013]
  Nyckelord :Mark 16; women; Iliad 24; intertextuality; female narration; narratology; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : In the Homeric Epics and the Gospel of Mark Dennis R. MacDonald concludes that the author of Mark’s Gospel wrote a story recalling motifs and themes of Homeric epics, and that the Gospel of Mark imitated those epics with regard to characters, plot elements, and even emulated the elements used. LÄS MER

 2. 2. AD/HD hos flickor : Vuxna kvinnors erfarenheter av att växa upp med AD/HD

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ewa-Maria Sturesson; Matilda Stewart; [2009]
  Nyckelord :Attention-Deficit Hyperactivity Disorder; Kvinnlig AD HD; Uppväxt med AD HD; Diagnos;

  Sammanfattning :   Flickor med AD/HD upptäcks ofta inte i tid vilket kan ge konsekvenser inom flera områden under uppväxten. Syftet med denna uppsats var att bidra till en ökad förståelse kring hur diagnosen AD/HD kan påverka livet under uppväxten för flickor. Sex vuxna kvinnor med AD/HD intervjuades för denna studies syfte. LÄS MER