Sökning: "Maria Sundin"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Maria Sundin.

 1. 1. Inre effektivisering inom tjänstesektorn En studie med fokus på inre effektivitet, förbättringar och förenklingar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Karlsson; Maria Sundin; [2020-06-30]
  Nyckelord :Effektivisering; Förbättring; Förenkling; Muda; Slöseri; Kontor; Spedition;

  Sammanfattning : Inom företagsvärlden blir det viktigare och viktigare att ha bra processer för att tillmötesgå sina kunder på ett tillfredsställande sätt. Effektivisering och förbättring av arbetsprocesser blir därför betydelsefullt. Att eliminera olika slöserier i arbetsprocesserna kan ge positiva utfall om det görs på rätt sätt. LÄS MER

 2. 2. Skolavslutning i kyrka – en moralfilosofisk analys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Johan Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :skolavslutning; kyrka; religionsfrihet; etik;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to identify and analyze the moral arguments put forward in the debate on end of term ceremonies held in church. The method used was a qualitative content analysis of the opinion pieces on the subject in Sweden’s two largest nation-wide daily newspapers. LÄS MER

 3. 3. Konfessionella friskolor och religionsfrihetens ramar inom skolväsendet : en argumentationsanalys av den mediala debatten i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emma Lennhammer Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Sweden; human rights; faith based schools; freedom of religion; child rights; Social Sciences; Law and Political Science; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : In March 2018 the Swedish social democratic party’s ministers Anna Ekström and Ardalan Shekarabi announced that one of their election promises is to forbid faith based schools. The motivation being that schools in Sweden should be based on unbiased knowledge and equivalence, and that the child has the right to form its own opinions regarding its religion. LÄS MER

 4. 4. Att styra det ideella som ett företag : Företagslik professionalisering och ideell identitet på Svenska Röda Korset

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Olivia Nilsson; Maria Pelli Sundin; [2017]
  Nyckelord :Business-like; professionalization; non-profit organizations; Swedish Red Cross; translation; isomorphism; decoupling; Företagslik; professionalisering; ideella organisationer; Svenska Röda Korset; översättning; isomorfism; särkoppling;

  Sammanfattning : Becoming business-like is a phenomenon that is gaining more and more attention in the non-profit sector. One aspect within this phenomenon is professionalization; which implies that there are an increased number of professional employees, higher demands on volunteers, and that there is a perception that experts should be in charge. LÄS MER

 5. 5. "Sport är männens värld" : En kvantitativ studie om genusrepresentation bland Hallandspostens sportsidor under april och oktober 2014

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Maria Narevik; Martin Laanemets; [2016]
  Nyckelord :gender; Hallandsposten; framing; agenda theory; sports; genus; Hallandsposten; framing; dagordningsteorin; sport;

  Sammanfattning : Title: "Sport is the men's world" - a quantitative content analysts about the gender representation in Hallandsposten's sport pages during april and october 2014.Authors: Martin Laanemets & Maria NarevikTutor: Ronny SeverinssonExaminer: Ebba SundinSemester: Spring 2016Number of words: 13 249Aim: This study aims to examine how the local newspaper Hallandsposten in Sweden portrays male and female ahtletes in the sport pages during april and october 2014. LÄS MER