Sökning: "Maria Svahn"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Maria Svahn.

 1. 1. Undervisning i förskolan : En intervjustudie om hur förskolechefer ser på undervisningsbegreppet i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Sofie Gunnarsson; Maria Svahn; [2019]
  Nyckelord :Chefer; förskola; förskollärare; kvalitet; läroplan; undervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Skolverket har fått i uppdrag att se över läroplanen för att tydliggöra förskolans uppdrag och öka kvalitén på undervisningen. Med anledning av skolverkets uppdrag vill vi med vår undersökning närmare studera och bidra med kunskap om hur chefer inom förskolan ser på och arbetar med begreppet undervisning samt hur cheferna uppfattar förskollärarnas roll i relation till begreppet undervisning. LÄS MER

 2. 2. Rytm som sensomotoriskt stöd vid gångproblem orsakat av neurologisk sjukdom : Hur typen av auditiv stimulus påverkar steglängd och stegfrekvens

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Maria Svahn; Josefine Hölling; [2019]
  Nyckelord :Gång; rytm; Parkinson; steglängd; stegfrekvens; sensomotorik; auditiv stimulus;

  Sammanfattning : Rytmterapi har visat sig vara ett effektivt komplement till andra behandlingsmetoder vid neurologiska sjukdomar som exempelvis Parkinson eller stroke. Flertalet studier visar förbättringar framförallt i patientens förmåga att bibehålla en stadig gångstil med normal steglängd. LÄS MER

 3. 3. Kitty - Den Duktiga Flickan. : Diskursiva femininiteter i Kitty-böckerna.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Maria Frängsmyr Svahn; [2018]
  Nyckelord :Femininiteter; skönlitteratur; diskursteori;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka femininiteter de kvinnliga huvudkaraktärerna i Kittyböckerna uppvisar och om dessa skiljer sig åt mellan böckerna från 1960-talet och de från 2000-talet. Metoden som används är diskursteori och jag valde ut sex Kittyböcker som analyseras genom att identifiera viktiga tecken som diskurserna består av. LÄS MER

 4. 4. Att tala eller tiga? : Om kritik och dess konsekvenser för lärare inom skolans organisation

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Svahn; [2017]
  Nyckelord :ethics; freedom of speech; New Public Management; upper secondary education; Whistleblowing; Sweden; etik; gymnasieskolan; New Public Management; Whistleblowing; yttrandefrihet;

  Sammanfattning : In the light of overall democratic and normative values for Swedish education, including freedom of expression, the aim of this study was to examine how teachers’ critical comments on a school organization at upper secondary level (post-16 education) can be received and possible implications for teachers who express such criticism and for the school organization. The questions focused on criticism in relation to the core values of education and freedom of expression, in a policy context of marketization of the Swedish school system. LÄS MER

 5. 5. Säljytan - En studie om hur butikschefer arbetar med butikens säljyta

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Maria Svahn; Elin Berglund; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER