Sökning: "Maria Svanström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Maria Svanström.

 1. 1. En god lärmiljö – ett ömsesidigt samspel En livsvärldsfenomenologisk studie kring fysisk lärmiljö, två skolexempel

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Sterwin; Sofia Svanström; [2016-02-22]
  Nyckelord :Livsvärld; fysisk lärmiljö; arkitektur; koncentration;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att skapa en ökad förståelse för den fysiska lärmiljöns förutsättningar och betydelse i relation till alla elevers möjlighet till lärande och utveckling i skolan. Syftet var även att få kunskap om hur lärmiljön är utformad i skolan med fokus på de anpassningar och förebyggande åtgärder, som görs. LÄS MER

 2. 2. Identifiering av ohälsa i skolan

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Katharina Lindström; Maria Månsäter; [2014]
  Nyckelord :Identifiering; hälsa; arbetssätt; skolsköterska; barn; ungdomar; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Titel:                                    Identifiering av ohälsa i skolan   Författare:                           Lindström, Katharina; Månsäter, Maria   Institution:                          Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan Skövde   Program/kurs:                     Examensarbete i omvårdnad, OM780A, 15p   Handledare:                        Rune Svanström   Examinator:                        Browall, Maria     Sidor:                                  23   Nyckelord:                          Identifiering, hälsa, arbetssätt, skolsköterska, barn, ungdomar, kvalitativ innehållsanalys.      Bakgrund: Skolsköterskor har en nyckelroll när det gäller att identifiera ohälsa hos elever i skolan. LÄS MER

 3. 3. Emotionell kompetens : om möjligheter till utveckling och betydelse för ett effektivt ledarskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Helena Sundberg; Maria Svanström; [2014]
  Nyckelord :emotion perception; emotional competence; leadership; emotionsperception; emotionell kompetens; ledarskap;

  Sammanfattning : Purpose of the study was to illustrate how emotional competence can be important for leadership and to explore the possibility of improving emotion perception ability after training. Participants in this study were 40 managers, divided into control and experimental group, within public administration. LÄS MER

 4. 4. Avskaffandet av revisionsplikten : Förändringen inom revisionsbyråer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Tarza Soran; Maria Khouri; [2014]
  Nyckelord :Avskaffandet av revisionsplikten; revisionsbyråer; Tobias Svanström; organisk struktur; mekanisk struktur.;

  Sammanfattning : Bakgrund & problem: Tobias Svanström har i sin doktorsavhandling utfört en studie om hur små och medelstora företag kommer att efterfråga och använda revision samt rådgivningstjänster efter avskaffandet av revisionsplikten. Svanströms studie visade att omkring 60 procent av samtliga företag kommer behålla revision trots att lagkrav saknas. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskan som höll min hand... Intensivvårdspatienters upplevelser av att vara intuberad eller tracheostomerad - en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Maria Svanström; Ulrica Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Intensive Care; Patient Attitudes; Endotracheal intubation; Intratracheal intubation; Intensivvård; Patient upplevelser; Intubation och Tracheostomi;

  Sammanfattning : Being a patient in intensive care can be experienced terrifying. Studies have demonstrated the link between unpleasant memories of hospitalization in the ICU and the development of posttraumatic stress disorder, depression, anxiety, and perception of quality of life in its aftermath. LÄS MER