Sökning: "Maria Törnqvist Kullberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Törnqvist Kullberg.

  1. 1. Implementering- lättare sagt än gjort : En studie om vad som hindrar eller möjliggör en god implementering

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

    Författare :Emelie Öjebrandt; Maria Törnqvist Kullberg; [2012]
    Nyckelord :implementering;

    Sammanfattning : I denna uppsats har vi gjort ett försök att ta reda på hur det går till i samband med vidareutbildning för de som är anställda i Socialtjänsten. Vi har genom analys av enkäter försökt utskilja vad som varit särskilt hjälpsamt och vad som möjliggjort en god implementering av olika metoder. LÄS MER