Sökning: "Maria Teclemariam Bahta"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Teclemariam Bahta.

 1. 1. CSR- An investigation of SMEs in Skellefteå municipality

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Charlotta Westermark; Maria Teclemariam Bahta; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kreditkort och påverkan : Om påverkansfaktorer som leder till konsumenters agerande

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Maria Teclemariam Bahta; Michael Persson; [2013]
  Nyckelord :Kreditkort; social påverkan; skrämselfaktorer; auktoritet; Fristående kurs;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att lyfta fram hur säljare aktivt arbetar med påverkansfaktorerna auktoritet och skrämsel vid försäljning av kreditkort och på vilket sätt faktorerna skapar intresse hos kunder att skaffa ett kreditkort. Vi vill även undersöka ifall vi kan se vilken av de två påverkansfaktorerna som är mest effektiv vid kreditkortsförsäljning. LÄS MER