Sökning: "Maria Tegevall"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Tegevall.

 1. 1. Effects of take-off level at udder quarter level and feeding during milking on milk fat quality and milk somatic cell count in an automatic milking system

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Maria Tegevall; [2017]
  Nyckelord :milk composition; beta-hydroxybutyrate; milk fat globule; milk yield;

  Sammanfattning : The number of dairy farms in Sweden is decreasing, while the number of cows per farm is increasing. Since milking is very labour intensive many farmers have invested in new technology like automatic milking system (AMS) in order to reduce the work load. LÄS MER

 2. 2. Kalvningsförlamning och dess påverkan på mjölkkon

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Maria Tegevall; [2014]
  Nyckelord :kalvningsförlamning; mjölkko; kalciumbrist; följdsjukdomar;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på hur kalvningsförlamning (Paresis puerperalis) påverkar mjölkproduktionen samt hur den kan förebyggas och behandlas. Kalvningsförlamning är en vanligt förekommande sjukdom som drabbar främst högmjölkande mjölkor. LÄS MER