Sökning: "Maria Tenfält"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Tenfält.

  1. 1. EFFEKTEN AV AKTIV ELLER PASSIV RÖRELSETRÄNING EFTER BÖJSENSKADA I HANDEN FÖR ATT ÅTERFÅ AKTIVITETSFÖRMÅGAN

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Maria Tenfält; [2019-02-28]
    Nyckelord :Flexor tendon injury; ; early active motion; early passive motion; rehabilitation; outcome measure;

    Sammanfattning : Bakgrund Böjsenskador i fingrarna är relativt vanligt förekommande på Sverigeshandkirurgiska kliniker. Orsaken är ofta en skärskada. En avskuren sena måstesys ihop för att handen ska kunna användas i dagliga aktiviteter. Efter ensensutur finns stor risk för sammanväxningar, vilket kan påverka finmotorikoch greppförmåga. LÄS MER