Sökning: "Maria Thyr"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Thyr.

 1. 1. Kartläggning av ädellövskog i Helgeåns avrinningsområde : skyddsvärda områden idag och i framtiden

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Maria Thyr; [2017]
  Nyckelord :International Model Forest Network; Ädellövskog; GIS; grön infrastruktur; naturvård; skyddad mark; Quercus robur; Fagus sylvatica;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”I will achieve my goals where I wanna go” - En kvalitativ etnografisk studie om delaktighet och hopp för personer med funktionshinder i Sydafrika.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Veronica Schnitzer; Maria Thyr; [2009-08-28]
  Nyckelord :disability; hope; participation; day-care; South Africa;

  Sammanfattning : The aim of the study has been to explore what participation and hope means for persons with disabilities living in an institution called Horizon House, in Stellenbosch South Africa. The aim has also been to discover the South African approach to disability and how Horizon House fits into this approach. LÄS MER