Sökning: "Maria Tonhammar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Tonhammar.

 1. 1. Intraoperativt blodtryck och dess inverkan på risken för postoperativt delirium - En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ellen Gustavsson Segerhag; Fredrik Karlsson; Maria Tonhammar; [2022]
  Nyckelord :Postoperativt delirium; blodtryck; hypotoni; hypertoni; blodtrycksfluktuationer; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativt delirium (POD) är en relativt vanlig komplikation efter genomgången kirurgi och anestesi. Enligt sammanställd forskning drabbas 4 till 53 procent beroende på typ av kirurgi, ålder och tidigare sjukdomar. Det är en komplikation som skapar obehag för patienten, förlängd sjukhusvistelse och även ökad mortalitet. LÄS MER

 2. 2. Hemlös i sjukvården - "Vill bli behandlad som alla andra"

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Hanna Svensson; Maria Tonhammar; [2013]
  Nyckelord :hemlös; lika behandling; sjuksköterskan; upplevelser; vårdmötet; vårdteamet;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige finns det idag 34 000 hemlösa personer och i Malmö befinner sig 2 400 personer i hemlöshet. Den utbredda hemlösheten förmodas delvis bero på ett pressat läge på bostadsmarknaden, som också bedöms förvärras kommande år. LÄS MER