Sökning: "Maria Torpman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Torpman.

  1. 1. Internet i bil : nytta eller teknikfrosseri

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU)

    Författare :Sara Torpman; Carina Johansson; Maria Lundebacke; [2002]
    Nyckelord :Användbarhet; Informationsteknik; Internet; Framtidsstudier;

    Sammanfattning : .... LÄS MER