Sökning: "Maria Truedsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Truedsson.

 1. 1. Bort från monologen : Ett medieteknisk verktyg för verbal kommunikation mellan individer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Maria Johnsson; Jesper Truedsson; [2019]
  Nyckelord :Mobile use; Communication; Media technology; Mobile application; Reduced screen time; iGen; Mobilanvändning; Kommunikation; Medieteknik; Mobilapplikation; Minskad skärmtid; iGen;

  Sammanfattning : Genom smarttelefonens genombrott och framfart har mobiltelefonen på bara några år kommit att bli en av de mest centrala delarna i många individers liv. Den används bland annat för att hålla kontakt med familj, vänner och kollegor, för att kommunicera och vara aktiv i olika sociala flöden. LÄS MER

 2. 2. Hantering av variation i en tillverkningsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Maria Pettersson; Maja Truedsson; [2016]
  Nyckelord :Lean Production; Variationshantering; produktionslina; nuläge; framtida läge; variation; produktionsteknik; förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Ökad konkurrens inom fordonsindustrin leder till större produktdifferentiering för att möta kundernas krav. Detta medför ökad variation i produktspecifikationer vilket tillverkande företag måste finna metoder för att hantera. LÄS MER