Sökning: "Maria Vitblom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Vitblom.

  1. 1. Vad innebär barnfattigdom i en välfärdsstat som Sverige?  : En jämförande studie om hur begreppet barnfattigdom har förändrats över tid i den offentliga debatten

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Nathalie Singstedt; Maria Vitblom; [2013]
    Nyckelord :Child poverty; poverty; economic vulnerability; consumption; welfare state; Barnfattigdom; fattigdom; ekonomisk utsatthet; konsumtion; välfärdsstat.;

    Sammanfattning : The purpose of this essay was to study some selected magazine articles by examining how the concept of child poverty is produced in the public debate, and to see if the definition of the term has changed over time. The theoretical approach on which this study is based has been used as a tool to provide better understanding on the subject. LÄS MER