Sökning: "Maria Wedel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Wedel.

  1. 1. På dagordningen: Skolgården : en fallstudie av skolgårdsutveckling inomprojektet Gröna Skolgårdar i Malmö

    Magister-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

    Författare :Maria Wedel; [2011]
    Nyckelord :Gröna skolgårdar; förvaltning; hälsoeffekter; utomhuspedagogik;

    Sammanfattning : .... LÄS MER