Sökning: "Maria Westerlund"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Maria Westerlund.

 1. 1. Stoicismens renässans? : En studie av stoicism som en samtida livsåskådning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Fanny Willman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine contemporary Stoicism, as it appears in philosophical self-improvement books written by the three modern Stoics Massimo Pigliucci, William B. Irvine and Donald Robertson. The question is how Stoicism is portrayed as a philosophy of life and how the authors argue for the relevance of Stoicism today. LÄS MER

 2. 2. Att stå på barrikaderna och spika upp manifestet : En tolkande fenomenologisk studie om yrkesrollen som fritidspedagog

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Westerlund; Harald Sköldvall; [2019]
  Nyckelord :Fritidspedagog; yrkesroll; yrkesuppdrag; IPA tolkande fenomenologisk analys ; fritidshem;

  Sammanfattning : Syftet med här studien är att undersöka hur fritidspedagoger tolkar sin yrkesroll och samtidigt uppfattar sitt yrkesuppdrag. Metoden som har använts är tolkande fenomenologisk analys, förkortat IPA. Genom denna metodansats har kvalitativa intervjuer genomförts med fritidspedagoger på olika skolor i en större stad i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Det gäller att vara bestämd och verkligen vila, och familjen måste acceptera att det är så det är : Upplevelser av MS-fatigues påverkan på familjelivet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Westerlund; Maria Simma; [2017]
  Nyckelord :Multipel skleros; MS-fatigue; Familjeliv;

  Sammanfattning : Fatigue är ett av de vanligaste och mest besvärande symtomen hos personer som ärdiagnostiserade med multipel skleros (MS). Många av de som drabbas av MS är mitt ilivet och lever i familj. Syftet med denna studie var att undersöka upplevelser av att levamed MS-fatigue i familj. LÄS MER

 4. 4. Att matematisera med yngre barn : En studie på hur förskollärare synliggör matematikens begreppsvärld för 1-3-åringar

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Theres Westerlund; Maria Serikoff; [2017]
  Nyckelord :Bishop; Gelman och Gallistel; Matematik i förskolan; Matematik 1-3 åringar; Matematiklyftet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lobbyingprocesser som påverkar befintlig redovisningsstandard : En fallstudie inom Bokföringsnämnden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Victoria Lindström; Ida-Maria Westerlund; [2017]
  Nyckelord :Lobbying; Makt; Maktutövning; Lobbying baserat på belöning; Lobbying baserat på tvång; Lobbying baserat på legitimitet; Lobbying baserat på expertis; Transparens;

  Sammanfattning : Lobbying är en kommunikationsprocess mellan en aktör med egenintresse och en politisk motpart och har idag fått en stor betydelse. När samhället förändras med mer informella möten blir gränsdragningen mellan det som förväntas formellt och det som är informellt tillåtet svårare att skilja. LÄS MER