Sökning: "Maria Wingbo"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Wingbo.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelser och vård av patienter med aggressivt beteende inom psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Wingbo; [2015]
  Nyckelord :Aggression; nurse-patient relations; psychiatric nursing och nursing care; Aggression; sjuksköterske- och patientrelationer; psykiatrisk vård och omvårdnad;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Studierna visar att våldet har ökat med åren. Riskfaktorer och riskbeteenden har identifierats och orsakerna kan vara flera till att patienten upplever ohälsa. Forskningen inom detta fält har hittills fokuserat på bakomliggande orsaker till patientens aggressiva beteende och bedrivits under många år. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av massage hos patienter med långvarig smärta : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Kristin Hoffsten; Maria Wingbo; [2012]
  Nyckelord :Beröring; massage; upplevelser; långvarig smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund:Sjuksköterskan ska se och möta patientens lidande och med adekvata omvårdnadsåtgärder lindra så lång det är möjligt. Beröring är en viktig del iomvårdnaden och kan ske i syfte att lindra, trösta, bekräfta och behandlapatienten. LÄS MER