Sökning: "Maria Ydrefors"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Ydrefors.

 1. 1. Compound meniscus implant prototypes : Bench test performance of knitted casing to contain, fixate and mechanically stabilize cell seeded gels

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Maria Ydrefors; [2021]
  Nyckelord :Knitting technology; meniscus replacement; hydrogel; Artelon®; bioprinting; biomechanical properties;

  Sammanfattning : Meniscal tears are the most common intra-articular injury of the knee joint. Due to the avascular zone with limited blood supply, treatment of the injury is a complex process. Today, research on the development of efficient treatments and meniscal replacements is of increasing interest. LÄS MER

 2. 2. Från fiber till textilgarnspinningens påverkan på mekaniska egenskaper : En studie om tillverkningsprocesser ur ett återvinningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Stina Nero; Maria Ydrefors; [2018]
  Nyckelord :mechanical recycling; manufacturing process; spinning method; ring spinning; rotor spinning; yarn; mechanical properties; fiber length; fiber structure; mekanisk återvinning; tillverkningsprocess; spinnmetod; ringspinning; rotorspinning; garn; mekaniska egenskaper; fiberlängd; fiberstruktur;

  Sammanfattning : År 2016 var världsproduktionen av textilfibrer mer än 100 miljoner ton. Mycket av textilierna hamnar till slut i hushållssoporna som i Sverige förbränns till energiåtervinning; textilier som egentligen hade kunnat återanvändas eller materialåtervinnas. LÄS MER