Sökning: "Maria pemsel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria pemsel.

  1. 1. Musik och lärande : ugna vuxnas syn på musikundervisning

    Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

    Författare :Maria Pemsel; [2012]
    Nyckelord :music education; pupil s point of view; lack of communication; experienced music pupils; young adults; musikundervisning; elevperspektiv; bristande kommunikation; erfarna musikelever; unga vuxna;

    Sammanfattning : The intention of my studies is to explore the field of musical learning from the pupil's point of view. This master thesis is the second of two Grounded Theory studies based on interviews. LÄS MER