Sökning: "Maria sjöstedt"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Maria sjöstedt.

 1. 1. Svenska kyrkans diakonisyn - ett uttryck för luthersk identitet? : En kritisk studie av Svenska kyrkans diakonisyn och dess relation till luthersk identitet.

  Master-uppsats,

  Författare :Maria Sjöstedt; [2023]
  Nyckelord :Church of Sweden; diaconia; diaconate; Lutheranism; queer theology.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyse how the Church of Sweden's understanding of the diaconal mission, as it emerges from the national level, relates to Lutheran identity, and critically and constructively examine the relationship using queer theological tools. The essay uses a theologically-historically conscious content-oriented ideational analysis to answer the research questions. LÄS MER

 2. 2. Sápmi och den samiska kulturen ur A. de la Motrayes och Carl von Linnés perspektiv : En kvalitativ och komparativ textanalytisk studie av två reseskildringar från 1700-talets första hälft.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Sjöstedt; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. IMPLEMENTERING AV KNÄKONTROLL. En enkätstudie med tränare för flickor 14-lag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Maria Rönnbäck; Sofia Sjöstedt; [2021-11-18]
  Nyckelord :skadeförebyggande träning; Knäkontroll; implementering; fotboll; flickor; tränare; korsbandsskador;

  Sammanfattning : Fotbollsspelande flickor har identifierats som en riskgrupp att drabbas av knäskador. Det skadeförebyggande uppvärmningsprogrammet Knäkontroll har visat sig effektivt för att minska antalet knäskador för fotbollsspelare. Dock är implementeringen av programmet hos fotbollsspelande flickor år 2018 inte känd.. LÄS MER

 4. 4. Theorizing the External Actorness of the European Union in Global Development Governance : The Case of Aid Effectiveness in Post-Cotonou Development Policy

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Maria Ioannou-Naoum; [2021]
  Nyckelord :global development governance; aid effectiveness; EU actorness; Social Constructivism; Role Theory; norms; poverty eradication; foreign policy; development policy.;

  Sammanfattning : The European Union (EU) is the world’s leading development donor, playing a pivotal role in shaping development norms. This paper aims to investigate the extent to which the EU has been effective in its external aid actorness towards global poverty eradication during the post-Cotonou negotiation period (2000-2020). LÄS MER

 5. 5. Gruppkultur - ur ungdomsledarens perspektiv : En kvalitativ intervjustudie med syftet att svara på hur ungdomsledare skapar och formar en gruppkultur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maria Sjöstedt; Elin Bergström; [2020]
  Nyckelord :Ledarskap; gruppkultur; interaktion;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka hur ungdomsledare skapar och formar en gruppkultur i en deltagargrupp vid en lägergård i Sverige. Semistrukturerade intervjuer med ledare som arbetar eller har arbetat inom verksamheten har använts som empiriskt underlag för att uppfylla studiens syfte. LÄS MER