Sökning: "Mariah Johansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mariah Johansson.

 1. 1. Få män i förskolan! : En studie av gymnasieungdomars reflektioner kring få män i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emely Nilsson; Mariah Johansson; [2013]
  Nyckelord :gymnasieungdomar; manliga förskollärare; jämställdhet; genus;

  Sammanfattning : Denna studies syfte har riktat sig till att undersöka vad gotländska gymnasieungdomar har för åsikter angående diskursen få män i förskolan. Vilka orsaker identifierar ungdomarna? Vilka redan genomförda åtgärder anser de skulle locka fler män till yrket? Vilka förväntningar identifierar de att männen i förskolorna bär på? Metoden som använts för att undersöka dessa frågor har varit enkät då studien önskat undersöka ett hundratal gymnasieungdomars åsikter. LÄS MER

 2. 2. Bland flator, kjolar, fylleslagsmål och stuprörsjeans : en antologi kring ungas identitetsskapande

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Per Sandberg; Christoffer Berg; Sara Johansson; Mariah-Michaela Hakalax; [2009]
  Nyckelord :Identitet; ungdomar; kvinnlighet; ungdomskriminalitet; kläder; homosexualitet;

  Sammanfattning : Hur påverkar de många olika valmöjligheter och förväntningar som finns på ungdomar idag deras uppfattningar om sig själva? Detta är en av grundfrågorna som denna antologi bygger på. Vi har genom observationer och intervjuer tagit del av ungdomars livsvärldar, och med grundad teori som analysmetod försökt belysa dessa. LÄS MER