Sökning: "Mariam Mobiny"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mariam Mobiny.

 1. 1. Den brittiska konstruktionen av Hijras - En studie om genusföreställningar i en brittisk kolonial diskurs under 1800-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Mariam Mobiny; [2019]
  Nyckelord :Hijras; Indien; genus; maskulinitet; femininitet; Storbritannien; 1800-talet; History and Archaeology;

  Sammanfattning : År 2014 beslöt högsta domstolen i Indien för att juridiskt erkänna och införa ett tredje kön, ofta kallat för hijras. Fyra år senare avkriminaliserades även homosexualitet i landet, något som tidigare kunde ge fängelsestraff. LÄS MER

 2. 2. Hederskulturens offer : en kritisk diskursanalys av Expressen och Dagens Nyheter under 2017 och 2018

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Mariam Mobiny; [2019]
  Nyckelord :Hedersvåld; hedersförtryck; hedersmord; kritisk diskursanalys; Expressen; Dagens Nyheter; intersektionellt perspektiv ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den sjunde november 2018 släpptes en kartläggning vid namn Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar - En kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017–2018. Kartläggningen presenterade siffror som visar att nästan var sjätte elev i nian lever under något slags hedersförtryck. LÄS MER

 3. 3. Life as citizen or stateless in Burma - A case study of the concepts of citizenship and statelessness in a weak state

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mariam Mobiny; [2018]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ever since the principle of sovereignty was established in Europe after the peace of Westphalia in 1648, the importance of belonging to a state has increased. And in today's society, during a time filled with a lot of wars and a major refugee crisis, having a citizenship has never been more important. LÄS MER